אזרחות

בעולם גר בערך 20 מיליומים אנשי עם המקור בפולין. רוב מהם יכול לקבל הענקת תעודה/ אשור האזרחות הפולנית וזות נותנת את הזכות לקיבלת הדרכון האירופי( פולמית). האזריות בפוךין מקבלים לפי הכלל …………
כלומר שהזכות לאזרחות מעבירה מדור לדור ומקום לידה הילד לא משנה. הכי חשוב אם באותה רגע הייתה הזכות לאזרחות הפולנית אצל אחד מההורים גם אם הם לא היו הרזרחים המדינה הפולמית בצורה הרשמי.

מבחינה היסטורית ההגירה מפולין היתה מרוכב כמה כיוונים כגון אמריקה הדרומית, אמריקה הצפפונית, אוסטרליה ומדנת ישראל. כיום הריכוז האנשים יוצאת פולין היא ב:
אמריקה הצפונית:
ארהב"ת: 9 מ"ם , קנדה: 900 מא"ם

אמריקה הדרומית:
ברזיל: 1.8 מ"ם, ארגנטימה: 400 מא:ם, מקסיקה, פרגוואי, אורוגואי: 10 אלפים

אוסטרליה: 200 אלפים, דרום אפריקה אלפים.

ובאירופה: :
2 מיליומים בגרמניה, 1 מליון בצרפת,700 אלפים ב הממלכה המאוחדת, אירלנד, שוודיה, איטליה 100 אלפים, אוסטריה, בלגיה ויון, נורבגיה, חולנד בערך 50 אלפים ובישראל 200 אלפים.

האם כל הצאצאים יכולים לקבל בהזרה הרזרחות הפולנית?

מדנת פולין הזרה לעזמאות בשנת 1918 אבל החוק הרשאון שמסביר למיש הזכות לאזרחות הוא משנת 1920. עד היום היה כמה תקונים בנוסע ההוק: בשנתים 1951, 1952 והכי חדש משנת 2012. מהמצב תלוי באיזה חוק אנו משתמשים.

איך עפשר לקבל בחזרה הקזרחות הפולמית?

בחוק הפולנית יש כמה אופקים לחזרת ל"פולמיות". לאנשי המקור הפולנית הסרטיפיקצה זה הדרך שאנו ממליצים. באותו דרך המדנת פולין תבדק:

 • האם אצל האב קדמות שלך היה באזרחות פולנית
 • האם אין סיבןת יוצא מן הכלל שלכן אי עפשר לתת האזרחות
 • הקשר בין מאמד לאב קדמון

ברגע כשכפר יודעים איך ולמה עבדנו הרזרחות מגיע להחלית האם רוצים לקבל העזרכות בחזרה ומחדש. האנשים שבעבר חפסדו את האזרחות כתוצאה ההחלתת הממשלת פולין יש אפשרות לפתה הדרך לביתל את זה.

ההליך

כל הפרוצדורה האשור האזרחות מתקייצת מול הוויווד. כל התחולה חייבת לכיות בפולנית וגם כל המסמכים. קומפירמציה המשמכים אפשר לקבל בכל השגררות פולין. גם המסמכים המעמד הם הכרהיים.

הדרכון האוירופי

ברגע שלוקה שלנו מקבל האשור האזרחות אם יש לו רצונ עוזרים עם קבלת הדרכון הפולמית , תעודת זהות ומספר PESEL.

הביקשה חייבת להיות להביע אישית וקודם צריך להירשם בשגררות. האם בהו"ל החלפו את שם משפחה גם בפולין צריך לעסות את זה.

PROXY

קיימת האפשרות שהמעמד שגר בהו"ל תמסור המסמכים על ידי השגררות הפולנית.ששלהת כל המסמכים לכינון שמתיסקת בתיקים האלא בפולין. אחר כך צריך לבחר המיפה-כה נגור בפולין שמאותה רגע תהיה לדעג בתיק שלנו. חכי טוב אם זות ההברה עם מלא ניסיון.

חקירה המסמכים.

האם אין או חסר להם איזה מסמכים אנו מוכנים לעסות את הבדיקה בשבלהם. המסמכים האלא הם במיוחד תעודת נישואין, תעודת הפטירה ועוד. משם שהגבולות הפולניות האזיזו אנו גם מהפסחם המסמכים גם בארכיביונים שנמצאעם בארצות שקודם שייחות למדנת פולין (היום אקראינה, ליטה, בלרוס)

יתרונות מאזרחות פולנית.

מפני שפןלין שייכת לברית באורופי אזרחות נותנת הרבה זכויות כלמשל:

• קלות בנסיות, לא צריהים ויזה למדינות שונות שגם הברי האירופית • החוק מעמד התושבות באיחוד האירופי • זכות לעבודה ופותחת העסק באיחוד האירופי • זכות ללימודי באורופה ולכל התוכניות (למשל……..) • בטיחות מפמי שפולין היא חבר ה נאט"ו

במחיר האשור הרזרחות הפולנית יש:

 • המחיר המסמכים ותרגומים לפולמית.
 • הרוח שלנו

אל תשכחי שכל התיק אנו מטלפים מיחד.

תזמין את האנליזה בחנם


 תמלא את טופס כדי לקבל המתם התיק שלך בחנם

  שם פרטי ומשפחה

  אמייל

  פלאפון

  נושא

  עה/ שאלה הוד

  I accept the privacy Policy

  [recaptcha]

  Legalizacja pobytu w Polsce

  Obywatele UE, EFTA, Obywatele spoza EU, Studenci, inne przypadki legalizacji

   

  dotyczy obywateli EU oraz EFTA (Norwegia, Lichtenstein, Islandia), Szwajcarii

  Pobyt ponad 3 miesiące

  Obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są rejestrować pobyt w Polsce przekraczający 3 miesiące. Członkowie rodziny obywatela UE zobowiązani są uzyskać kartę pobytu. Prawo do pobytu przekraczającego 3 miesiące przysługuje : pracownikom, przedsiębiorcom, osobom ubezpieczonym i posiadającym środki finansowe, studentom, małżonkom obywateli Polski

  Pobyt ponad 5 lat

  Po upływie 5 lat nieprzerwanego legalnego pobytu przysługuje prawo do stałego pobytu dla obywateli UE i członków ich rodziny, którzy spełniają ustawowo określone warunki.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • Przedłużenie ważności wizy
  • Zezwolenie na pobyt stały
  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia
  • na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, oraz kursach przygotowawczych
  • na studiach magisterskich
  Pierwsze zezwolenie wydaje się na okres 15 miesięcy, kolejne na czas trwania studiów, maksymalnie 3 lata
  • Dzieci urodzone w Polsce,
  • Osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
  • Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz  na pobyt tolerowany,
  • Zezwolenia na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie lub Kartę Polaka,