ירושה

הלשכתנו עזרת בקבל בחזרה ירשות בפולין ובחו"ל

ברגע המוות של האדם בעל צוואה הצוואה עובר בצורה אוטומתי ליורשים זות אומרת לאנשי שהצווטה חודעת אליכם או אם חסר אותם ללירשים החורים. החלק שהיורשה הם גם זכויות וגם חובות המפתר. מקבלים אותם בצורה אוטומתית בלתח רצון או פעולה הירושים.

התיק הירשה הוא בדרך כלל מול משפת או ערך דין. בתיק הזה עוברים שני השלבים. בהתחלה המשפת הייבת לבדוק מהם הירשים האמיתים וההשתתפות שיש לכם בירושה. בתיק השני עובר ההתחלהות הירשה לכל הירש יחד אם הכל החלקים שחש בו. משך השנים החוק ההליפ רב הפעמים וגם הדרך איך שיכולים לקבל את הירשה.


 

בתיק הירושה המקיף יש בערך שני השלבים:
 • ודאה הירשה (ממקבל ואיזה חלק)
 • התחלרות הירשה (לכל ירש שיש לא זכויות)
הבעיות הם בעופון כללי אם הירושים ואם הצוואה הור אמעתי. גם הדהיה ירושה וא למשל אם קיים הסבת ללפתוה הדרך לביטול עכבות.

קבלת הזכוית מתהיל ברגע המוות האדם בעל צוואה. בחוק יש מועדים מתי אפשר דחיה הירושה ומתי האנשים שחסר אותם בצוואה יכולים לקבל החלק שלכם מהירושה.

בפולין יש הרבה משפחות אם התיקים לא ערערים ולכן יש להם הרבה השלכות רעות. זה לא רק הבעיות אם הנכס אלא גם מלאים, פקודות, פולסאות. מפני שאין סטטיסתיקה הרשמי לפי ההערכה בבנקים נשארת עדיין 10 בליונים מהירושות האנשי שמפתרו.

בתיקים הישנים הבעיה המוחשרת היא חמי יש זכות לירושה ואיך הירש יכול לקבל את החלקו בחזרה. גם ריים את הבעיה אם ישובות: רוחות והוצרות שהבעל הצוואה חשתמש עד הפתוהה התיק הירושה או אפלו קודם. באופן כללי הירושים חייבים לפתוה את התיק ההדש דווקה אם הירושה היתה מקבלת על ידי הקחלה או עיר בתקופה הקומוניסטית ורב הפעמים זקארא לא חוקי וגם כשהיורש לא היה לחודע שיש חא זכות לירושה.

הירושים ממשפהות שהיוא חסיר הירושה בתקופת הקומיניסתית יכולות לקבל פצוי או הנכס בחזרה לפי היוק ההדש.

 

הרבה פעמים לא השתתפו הפעולה התיק מול המשפת בשל היסיר הנכם האדם בעל צוואה ברגה הנפתרה. היום חברי המשפהות שבין 1944 עד 1989 חסירו הזכויות לירושה יכולות לקבל או הפצויה והחזרת הנכס. הקבוצת הדוגמתי תוב מעוד הם התושבי ורשה שלפי הצו של בירוט יבדו הנכסים וא אנשי שרקאו אותם אותו דבר כתוצאה הרפורמה החקלאי.

ירושה בהו”ל

כשגרים בהו”ל עדיין יש למו אפשרות לקבל ירושה בפולין משם שכמו השותפים פולין יכולים לקבל את הירשה שהיתה נשארת לנו מקרבים שנפתרו. הבעיה היא גם התיחסת האנשים שעזבו פולין לפני הזמן הרצר וגם האנשים שגרים בהו”ל מהדורות ואפלו לא יודעים את הספה הפולנית. לפי ההערכה בכל העולם יש בערך 20 מיליונים אנשים עם המקורות בפולין. רב הפעמים הבר המרקזית היא חסרת קשר אם הירושים אחרים. במסרדנו עוזרת בהפוסים הגנאלוגים האנשים שיש להם זכויות לירושה.

הירושה הוצה גבולות

התיק הירושה הוצה גבולות מגביע הרבה בעיות כמו למשל איזה חוק יכולים לבחור, האם הצבאה היק עדיין תרוף או האם הההלתה המשפת הולי מקובלת בפולין ולא נגד החוק המקומי.


בדרך כלל יש שלשת הסצנריות

 

שני התיקים הירושה, אחד בפולין ו אחד בהו"ל ( האם הנכס דלא נידי נמצאת גם בפולין וגם בהו"ל)

שני התיקים הירושה, אחד בפולין ו אחד בהו”ל ( האם הנכס דלא נידי נמצאת גם בפולין וגם בהו”ל)

תיק הירושה בהו"ל ותיק המקובחת הההלתה משפתי הולי מול המשפת בפולין (האם בירושה אין הנכם דלא נידי בפולין)

תיק הירושה בהו”ל ותיק המקובחת הההלתה משפתי הולי מול המשפת בפולין (האם בירושה אין הנכם דלא נידי בפולין)

האשור הירושה על ידי העורך דין ( כשיש כל אחד מהירושים, הירושה נמצאת בפולין ואדם בעל צוואה לא היה זר)

האשור הירושה על ידי העורך דין ( כשיש כל אחד מהירושים, הירושה נמצאת בפולין ואדם בעל צוואה לא היה זר)

Problematyka spadków dla osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej

Szereg z kwestii dotyczących problematyki spadków zostało uregulowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.  Rozporządzenie to  stosować się będzie do dziedziczenia w krajach Unii Europejskiej po osobach zmarłych  po dacie jego wejścia w życie, tj. 17 sierpnia 2015.  Oznacza to, że osoby planujące sporządzenie testamentu powinny uwzględnić zapisy tego rozporządzenia.

Rozporządzenie nr 650/2012 reguluje kwestie dziedziczenia w ramach Unii Europejskiej  na przyszłość.  Nadal zatem na podstawie przepisów krajowych orzekać się będzie o  sprawach spadkowych po osobach zmarłych przed 17 sierpnia 2015.

 

Największe skupiska Polaków w Europie, to :

Niemcy ok. 2 mln, Francja ok. 1 mln., Wielka Brytania ok. 700 tyś,  Irlandia, Włochy Szwecja ok. 100 tyś, Austria, Belgia, Grecja, Holandia, Norwegia ponad 50 tyś.

Problematyka spadków dla osób pochodzących z krajów POZA Unii Europejskiej

Liczne skupiska Polonii od pokoleń zamieszkują za granicą. Obecnie mieszkające tam osoby pochodzenia polskiego, z przekazu rodzinnego wiedzą, że ich przodkowie opuszczając ojczyznę, pozostawili tam dorobek życia, często domy, pola czy kamienice. Z różnych przyczyn osoby decydujące się na emigrację nie  miały możliwości sprzedać majątku przed wyjazdem. Często dokumenty poświadczające prawo własności uległy zniszczeniu lub zostały utracone.

Czynniki takiej jak znaczna odległość, brak dokumentów, nieznajomość języka polskiego oraz dystans do panującego w  epoce PRL ustroju politycznego sprawiają, że sprawy spadkowe w Polsce są dotąd nie przeprowadzone.

W konsekwencji prawowici właściciele, czyli spadkobiercy zamieszkali za granicą nie korzystają z majątku pozostawionego przez przodków w Polsce. Nie zawsze osoby te mają świadomości, że po zmianie ustroju i wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej nieruchomości znacznie zyskały na wartości.

Historycznie emigracja w Polski kierowała się do Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Izraela. Największe skupiska Polonii żyją obecnie w :

 

Ameryka Północna

USA – 9 mln,  Kanada 900 tyś

Ameryka Południowa:

Brazylia 1,8 mln    Argentyna -450  tyś    Meksyk, Paragwaj, Urugwaj po 10 tyś

Inne: Australia-  200 tys       Izrael  – 200 tyś       RPA- 35 tyś

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY


 Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy

  תריך.מקום פטרה המורש

  מערכת יהסים עם המנוח

  האם הירשים האחרים הם יודעים?

  האם המורש נשאר את צוואתו?
  האם יערך כפר הליכי ירושה? כן/לא
  האם בירשה יש מקרקעין? אם כך היכן נמצא?

  אנא תחבר כל המסמכים שיוכלו להיות סיוע בתיק

  אני מסכים עם מדיניות פרטיות

  [recaptcha]