Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

W styczniu 1993 roku zawarto między Polską a Ukrainą Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Dotyczy ona podatków: dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych, rolnego, od zysku (dochodu) przedsiębiorstw, dochodowy od obywateli Ukrainy,...