Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

W styczniu 1993 roku zawarto między Polską a Ukrainą Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Dotyczy ona podatków: dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych, rolnego, od zysku (dochodu) przedsiębiorstw, dochodowy od obywateli Ukrainy,...
Zmiany w prawie spadkowym – będzie łatwiej!

Zmiany w prawie spadkowym – będzie łatwiej!

Koniec z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe. Od 18 października 2015 roku prawo polskie umożliwia spadkobiercom uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe nawet bez złożenia stosownego oświadczenia. Teraz „milczenie” spadkobiercy będzie się wiązało...
Ty kontra Miasto – walka o kamienice trwa!

Ty kontra Miasto – walka o kamienice trwa!

Czy nieruchomość Twoja lub Twoich przodków została wywłaszczona bezprawnie? A jeśli tak, to jakie środki możesz podjąć, by odzyskać należącą Ci się własność lub odszkodowanie? Czasy PRL Za czasów PRL’u prawo własności było uregulowane inaczej niż dzisiaj. Własność...
Polska ma wiele twarzy…

Polska ma wiele twarzy…

Dla większości ludzi na świecie Polska to ciągle miejsce „na końcu świata”. Odległe, dzikie, zimne, nieznane. Nawet dla tych osób, których korzenie sięgają tego kraju jawi się ona najczęściej jako miejsce smutne, szare, a często przerażające. Znane z opowieści...
Wielkie rody które odzyskały dwory i pałace

Wielkie rody które odzyskały dwory i pałace

Niniejszy tekst powstał, by pokazać wyróżniające się przypadki restytucji mienia. W okresie PRL’u władza ludowa zagrabiła majątki wielu rodzinom. Obecni członkowie tych rodzin często nie wiedzą czy, i jak, odzyskać należące do nich mienie. Czasem rezygnuje się z...