Genealogia rodzinna i poszukiwanie spadkobierców

LexPolonia zajmuje się poszukiwaniami genealogicznymi w celu odnalezienia spadkobierców oraz informacji i dokumentów o przodkach w Polsce.

Jesteśmy jedną z nielicznych  w Polsce kancelarii, gdzie prawnicy korzystają z bieżącego wsparcia osób specjalizujących się w poszukiwaniach genealogicznych. Działamy nie tylko w Polsce ale i zagranicą. Aktualnie wiele baz danych, w tym  też skany dokumentów archiwalnych  dostępne są w Internecie. W razie potrzeby podejmujemy współpracę z kancelariami genealogicznymi za granicą.

Co robimy podczas poszukiwania przodków?

Na zlecenie podmiotów z zagranicy (sądy spadkowe, kuratorzy i administratorzy spadku, rodzina), poszukujemy w Polsce osób, którym przysługują prawa do spadku za granicą. Na potrzeby zagranicznych postępowań uzyskujemy w Polsce akty stanu cywilnego tj. metryki,  akty małżeństwa, akty zgonu itp.

Uzyskujemy dokumenty wykazujące pokrewieństwo pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym  do dziedziczenia. Weryfikujemy czy osoby zmarłe za granicą pozostawiły testament lub osoby uprawnione do dziedziczenia. W razie potrzeby współpracujemy z kancelariami spadkowymi za granicą reprezentując interesy polskich spadkobierców.

Pomagamy w poszukiwaniach osób z którymi rodziny na skutek emigracji utraciły kontakt.

W jaki sposób pomagamy ?

 • Na zlecenie współwłaścicieli zainteresowanych podziałem nieruchomości, bądź też zarządców, administratorów czy też kuratorów osób nieznanych z miejsca pobytu pomagamy w odnalezieniu osób lub spadkobierców osób, którym w Polsce przysługują prawa majątkowe.
 • Na zlecenie osób adoptowanych, pomagamy w odszukaniu informacji o rodzinach biologicznych.
 • W przypadku osób starających się o poświadczenie polskiego obywatelstwa pomagamy w uzyskaniu dokumentów wskazujących na polskie obywatelstwo przodka.
l

Dlaczego jesteśmy potrzebni ?

Od roku 2002 polskie placówki konsularne nie zapewniają już pomocy prawnej w ustaleniu kręgu spadkobierców i przeprowadzeniu postępowania spadkowego po Polakach zmarłych za granicą ani nie uczestniczą w  poszukiwaniach spadkobierców.

Miliony osób urodzonych za granicą ma szansę uzyskać poświadczenie obywatelstwa polskiego.

W obydwu przypadkach warunkiem jest przedłożenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo pomiędzy uprawnionym do dziedziczenia i spadkodawcą lub przodkiem legitymującym się polskim obywatelstwem. Często poszukiwania sięgają kilka pokoleń wstecz.

Co oznacza, że LexPolonia się z Państwem skontaktowało ?

Najprawdopodobniej jest pan/pani osobą uprawnioną do dziedziczenia lub do starania się o rekompensatę za bezprawnie odebrany w czasach PRL majątek. Na wstępnym etapie, do momentu potwierdzenia, że odnaleźliśmy właściwą osobę (wykluczenie częstych przypadków zbieżności nazwisk) nie możemy przekazać Państwu zbyt wielu informacji dotyczących  stanu prawnego przedmiotowego majątku.

 

Jeśli faktycznie należą Państwo do grona uprawnionych i zdecydują się Państwo na współpracę z nami,  przeprowadzimy na Państwa zlecenie wszelkie formalności związane ze stwierdzeniem nabycia praw do spadku lub postępowaniem reprywatyzacyjnym
Umowa z LexPolonia zakłada prowizyjne wynagrodzenie, każdorazowo indywidualnie ustalane. Kancelaria pobierze wynagrodzenia dopiero z masy spadkowej czy uzyskanej dla Państwa rekompensaty.  Oznacza to, że nie ponosicie Państwo kosztów prowadzenia postępowania sądowego.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY


 Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności

  [recaptcha]