גמאלוגיה

סיוע בחפשים לירושים וגם המסמכים וידיעות כדי למצא מקורות בפולין.Lex Polonia

בפולין קיים רק כמה לשכות ששותפות פעולה עם מומחים בתחום הבדקות וחפשים הגנאלוגית. אנו פועלים לא רק בפולין אלא גם בחו"ל והיום יכולים גם להשתמש במאגר נתומים, גניזות ובודקים גם באתרי אינטרמט. אם יש צורך העובדים שלנו מתקשרים עם חברות גנאלוגית מחו"ל

מה אנו עושים בזמן החפוש ?

לקוחות זרים ( בתי המשפת, האפוטרופוס הכללי ומשפחות) מחפסים אנשים בפולין שמגיע להם זכויות לירושה בחו"ל. אנו גם עושים בדקות כדי למצא קרובות משפחה בין בעל הצואה לבין יורש. אנו גם משיגים מעשים אזרחיים (תעודות נישואין, לדה ופטירה).

עוזרים בחפושים הקרובים שאיבדתם קשר במשך הזמנות העוזבת פולין.

אז איך עןזרים בדרך כלל?

 • עזזרים לבפס הירושים וא קרובים ירושים שיש להם זכויות לירושה אבל בעופן קבוע גרים החוצה פולין
 • עזרים האנשים מאומצים להשיג הידעות על ההורים הביולוגים
 • עזרים האנשים רוצים לקבל האזרחות פולמית בחזרה
l

למה עזרה שלנו כל כך חשובה?

בשנת 2002 התחיל לפול החוק החדש שלא מצווה לשגרירוית לחפש ירושים. הם לא עוזרים כבר בתיקים הירשים ולא צריהים להשאר בקשר אם בתי המשפטים בפולים. גם לא דואגים על התיקים הירשים האזרהים פולנים שניפתרו בחו"ל.
בכל העלם יש מליונים אנשי אם סיכוי קבלת העזרחות מדימת פולין.
בשני התיקים האלא לוקח זקוק למסמכים שאשורים או הזכויות שלו לירושה וא לחזרות האזרחות והדרכון הפולנית.
.

אחד מהעובדים שלנו התקשר אליכם? מה זות אומרת

האם קבלטם הפלפאון או אמאייל יש סיכוי שאתם אחד מירושים או שאתם יכולים לקבל הנזק מניעה האבוד לא חוקי שלכם בתקופת הקומומיסתית. בהתחלת העניין לא יכולים להסביר לכם כל הפרטיות מפני שקודם לפי החוק הייבים לבדוק אם זה לא למשל צרוף מקרים בפרטים ( שם פרטי, שם משפחה וכול').

Jeśli faktycznie należą Państwo do grona uprawnionych i zdecydują się Państwo na współpracę z nami,  przeprowadzimy na Państwa zlecenie wszelkie formalności związane ze stwierdzeniem nabycia praw do spadku lub postępowaniem reprywatyzacyjnym

Umowa z LexPolonia zakłada prowizyjne wynagrodzenie, każdorazowo indywidualnie ustalane. Kancelaria pobierze wynagrodzenia dopiero z masy spadkowej czy uzyskanej dla Państwa rekompensaty.  Oznacza to, że nie ponosicie Państwo kosztów prowadzenia postępowania sądowego.

תזמין את האנליזה בחנם


 תמלא את טופס כדי לקבל המתם התיק שלך בחנם

  שם פרטי ומשפחה

  אמייל

  פלאפון

  נושא

  עה/ שאלה הוד

  I accept the privacy Policy

  [recaptcha]