סיוע משפטי

אנו לא מפחדים חהתמודד עם תקים הכי מסובכים, במצבים בעייתי ביוטר.

בלשכה שלנו עובדים עורכת דין צעירים ושאפתמים. אנו לא מפחדים להתמדד עם תיקים קשים מאוד. לעתים קרובות כדי לזכוה טוב להסתכל בתיק מצד השני. תפקידנו היא להסביר הציפיות הלוקה במשפת בספת המשפתי/חוקי מול המשפת. כמובן עזרת לנו היעדה התיקים דומים והחלתות המשמתי בתיקי קודמית. התמחות שלנו היא המשפת אזרחי ומשפת מנהלי. הזמן היא הבעיה היקרית בגמר העניין מוצלך. האתגרות העיקרים הם: חוקה, חוק ההתיישנות, חוסר המסמכים או המות של עדים.

בתחקים לא טיפוסי הכי חשוב זה למצא הפתרון לא קומבנציונלי. לעתים קרובות אנו מוצלחים בתיקים שהלשכות שומות לא רוצות לקבל. ברור שזה עובד גם מצד שני. האם אנהנו רורים שאין סכוי לסים התיק בשמחה עוזרים למצא דרך אחר.

 

 

מ”ם יכולים להיות הפתרון החלופי.

לעיתים אפשר להגיש תוצא יותר טובה דרך המ”ם עם צד השני או דרך התווכים. אחד מהחלקים העבודה של עורך דין זה למצא את הוכוה הנכונה כך שהצד השני מסכים.

העורך דין טוב יודע תערך המצב בצורה אובייקטיבי.

לפעמים אי אפשר לעסות שום דבר בתיק שלוקח מגיע אלינו עמה. וזה גם התפקד הערך דין להיות הוגן ולסביר לא אתהמצב.

בהתחלה אנו תמיד מודעחם הלוקה על הסכנה וסכוי הצלחה.

 

A lawyer with the knowledge of the international law needed!

The international aspects of legal problems are increasingly important. The  involves both provate and commercial relations, damages claims, assets,family interests located both in Poland and abroad.

Through the co-working with the foreign offices, we provide the assistance on the cases which require knowledge of the foreign language and law.

 

תזמין את האנליזה בחנם


 תמלא את טופס כדי לקבל המתם התיק שלך בחנם

  שם פרטי ומשפחה

  אמייל

  פלאפון

  נושא

  עה/ שאלה הוד

  I accept the privacy Policy

  [recaptcha]