Niniejszy tekst powstał, by pokazać wyróżniające się przypadki restytucji mienia. W okresie PRL’u władza ludowa zagrabiła majątki wielu rodzinom. Obecni członkowie tych rodzin często nie wiedzą czy, i jak, odzyskać należące do nich mienie. Czasem rezygnuje się z dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na długość trwania procesu sądowego.
W tym tekście chcę pokazać, że jednak warto walczyć o swoje, bo można odzyskać nieruchomości które zdawałyby się stracone.

Wielkie rody szlacheckie od dawna walczą o zagarnięte mienie, odnosząc czasem spektakularne sukcesy.
Oto przykłady kilku takich spraw:

– pałac pod Baranami w Krakowie – odzyskany przez ród Potockich

– pałac w Krzeszowicach – odzyskany przez ród Potockich

– pałac Biskupów Krakowskich w Warszawie (miejsce gdzie mieści się ZUS!) – odzyskany przez Panią Beller, córkę ostatniego właściciela

– pałac w Pelkiniach-Wygrakach – odzyskany przez ród Czartoryskich

– cześć Ogrodu Saskiego w Warszawie – odzyskana przez ród Zamoyskich

Wielkie rody to wielkie nazwiska, dlatego też ich sprawy najczęściej znajdując się na świeczniku, są opisywane
w mediach. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej jaką jest kwestia nielegalnych wywłaszczeń w Polsce.
W naszym kraju tysiące rodzin zostało pozbawionych majątku i niestety nie robi nic by to zmienić. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu, zastanowisz się Czytelniku, czy Twoja rodzina też nie została kiedyś okradziona, a jeśli tak, to co można z tym zrobić?

Autorką tekstu jest Monika Dąbek